Page 3 - NKSPORT
P. 3

NK SPORT

                        T R U Y Ề N  T H Ô N G  &  Q U Ả N G  C Á O  V I Ệ T  N A M
       GIÁ TRỊ CỐT LÕI


                                                                                      TẦM NHÌN &


           Sáng tạo: Luôn học hỏi và sáng tạo trong công việc.
                                                                                      SỨ MỆNH
           Đồng đội: Tinh thần đồng đội, luôn hỗ trợ nhau để xử lý công                                             Với lý tưởng sẽ trở thành

           việc nhanh chóng và tốt nhất.                                                             một trong số những                                                                                      công ty nổi tiếng, những
           Gương mẫu: Lãnh đạo luôn tuân thủ đúng nội quy và quy                                                 công ty hàng đầu về


           định. Luôn phát triển bản thân, là tấm gương đáng được mọi                                              truyền thông và quảng

           người noi theo.                                                                    cáo. Mang lại cho khách


                                                                                      hàng những dịch vụ tốt

           Sáng suốt: Luôn sáng suốt và quyết đoán để đưa ra những                                                nhất trên thị trường hiện


           quyết định đúng đắn, từ đó đưa công ty phát triển, lớn mạnh.                                             nay. Chúng tôi luôn cố

                                                                                      gắng, cải thiện với

                                                                                      phương châm “ khách

                                                                                      hàng là thượng đế phải

                                                                                      quan tâm đến trải


                                                                                      nghiệm của khách

                                                                                      hàng”. Vậy nên, chúng

                                                                                      tôi đang ngày càng nỗ


                                                                                      lực, ngày càng hoàn

                                                                                      thiện bản thân để có thể

                                                                                      phù hợp với khách hàng.       Trong bối cảnh xã hội hiện nay thì một trong số những dịch vụ

       đang được ưa chuộng, là một trong số những dịch vụ cần thiết


       nhất hiện nay đó chính là dịch vụ truyền thông kỹ thuật số.

       Nếu như bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền thông và


       quảng cáo mà vẫn chưa tìm được công ty nào thích hợp thì bạn

       hoàn toàn có thể tìm đến với doanh nghiệp chúng tôi NK SPORT.
   1   2   3   4   5   6   7   8